Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Foxy Star zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van de op dat moment geldende algemene voorwaarden aanvaardt.
1.3 Algemene voorwaarden kunnen door Foxy Star te allen tijde gewijzigd worden.
1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Foxy Star worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Foxy Star worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Foxy Star ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van Foxy Star zijn vrijblijvend en Foxy Star behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Foxy Star behoudt zich ten alle tijden het recht om verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Foxy Star. Foxy Star is gerechtigd zonder opgaaf van reden bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet door Foxy Star wordt geaccepteerd, deelt Foxy Star dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 3. LEVERING EN VERZENDING

3.1 De wijze van verzending wordt door Foxy Star bepaald, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Foxy Star is niet aansprakelijk voor vertragingen in het verzend traject.
3.3 Leveringstijden gelden steeds voor benadering en in geen geval kan Foxy Star voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van leveringstijd aansprakelijk worden gesteld.
3.4 Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport zullen door Foxy Star worden vergoed mits hiervoor duidelijk bewijs kan worden geleverd en de zending met een aanvullende dienst is verstuurd.
3.5 Producten welke niet op voorraad zijn worden niet automatisch nagezonden.
Foxy Star zal de koper hier binnen vijf werkdagen van op de hoogte stellen.
De koper heeft dan de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.
3.6 Koper dient producten welke foutief of niet geleverd zijn binnen 8 dagen bij Foxy Star kenbaar te maken. Deze zal volgens de procedure van Foxy Star worden opgelost. Foutieve producten dienen eerst (op kosten van verkoper) retour te zijn gekomen alvorens er nieuwe producten worden verstuurd. Indien er ontbrekende producten zijn volgens de koper dien er eerst onderzoek te worden verricht.

ARTIKEL 4. PRIJZEN
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten op onze website zijn in euro's, exclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.
4.2 Voor bestellingen met een afleveradres buiten Nederland worden tarieven van de reguliere post gehandhaafd.

ARTIKEL 5. BETALINGEN

5.1 Betaling dient voor de levering (tenzij anders is overeengekomen) overgeboekt te worden via één van de webshop ondersteunde betalingsmethodes.

ARTIKEL 6. RETOUR 

6.1 Het artikel hoort binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling retour gezonden te worden.
Voor alle retourzendingen gebruikt de klant het retourformulier die bij elke bestelling
wordt meegezonden.
De klant is ervan op de hoogte dat haarproducten vallen onder de groep cosmetica en behoeven i.v.m.
hygiëne niet te worden geaccepteerd door Foxy Star voor omruiling of retour als de verzegeling
verbroken, beschadigd, opnieuw dichtgeplakt etc. is. Het product hoort zich in originele staat te
bevinden.
Overige cosmeticaproducten zoals verzorgingsproducten en make-up producten kunnen niet worden
geretourneerd.
Kosten voor retourzendingen zijn voor de koper tenzij er door Foxy Star een onjuiste levering is
gedaan.
Niet aangetekend retour zenden is voor risico van de koper. Foxy Star is niet verantwoordelijk voor de
vermissing of vertraging van een retourzending. Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde
retourzendingen worden niet door Foxy Star geaccepteerd. De koper dient de artikelen dusdanig te
verpakken dat beschadiging wordt vermeden.
6.2 Foxy Star geeft enkel geld retour mits er aan artikel 6.1 wordt voldaan.
6.3 (Verzend)Kosten die gemaakt worden om goederen te retourneren zijn voor rekening van de koper.
6.4 Niet aangetekend retour zenden is voor eigen risico van de koper.
6.5 De koper is verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling.
Eventuele afwijking in kleuren, texturen en of modellen, voor zover acceptabel kunnen niet geretourneerd of geruild worden.
Indien dit niet het geval is dient de koper dit binnen acht (8) dagen na aflevering te melden per e-mail aan Foxy Star onder vermelding van de naam van de koper, het bestelnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
Foxy Star zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet wordt geaccepteerd op gegronde redenen.
Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Foxy Star terzake van enig gebrek.
6.6 Foto's van de producten op de website van Foxy Star zijn slechts ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De klant is er van op de hoogte dat hairextensions een natuur product zijn en producten soms iets kunnen afwijken in kleur en lengte.
6.7 Foxy Star kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade die geleden wordt door onjuiste (retour)verzendingen met onjuiste artikelen.
6.8 Foxy Star behoudt zich ten alle tijden het recht om prijzen,verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.
6.9 Foxy Star ruilt geen producten en/of geeft geen geld retour op gebruikte goederen welke in goede of geen goede staat verkeren.
6.10 Een retour zending wordt pas omgeruild wanneer deze door Foxy Star ontvangen & goedgekeurd is. Foxy Star heeft acht (8) werkdagen, na ontvangst van retourzendingen, de tijd
terugstortingen te voldoen.

ARTIKEL 7. KLACHTEN / GARANTIE

7.1 Foxy Star geeft géén garantie na het dragen van het haar. Foxy Star garandeert u enkel dat wij 100%
echt human hair verkopen. Wij vergoeden geen hairextensions na het dragen. Indien er klachten
ontstaan zoals droogheid of haaruitval zijn wij niet aansprakelijk.
Wij adviseren in ieder geval altijd de juiste verzorgingsproducten te gebruiken voor onze extensions
om de maximale draagtijd te kunnen behalen. Indien er twijfels of vragen zijn met betrekking tot de
kwaliteit van ons haar na het gebruiken hiervan kunt u ons altijd contacteren. Ons team helpt u graag
bij vragen en/of meer informatie. Klachten betreffende ontevredenheid over onze diensten en service nemen wij in behandeling per email.
Indien er vermoedens zijn over fabrieksfouten nemen wij producten in, 1 maand na aanschaf van het product. Ons team helpt u graag bij  meer informatie hierover.
7.2 Foxy Star neemt uitsluitend de klacht van de officiële koper, zoals in het klantenbestand bekend, in behandeling.
7.3 De klant kan de klacht per mail aangeven: [email protected]. of schriftelijk per post: Foxy Star
Afdeling klachten, Vrij-Harnasch 76, 2635BZ Den Hoorn. 
7.4 De koper is verplicht alle medewerking te verlenen aan Foxy Star welke nodig is om de klacht in alle redelijkheid op te lossen.
7.5 Het bewerken van het haar met stijltang, föhn, of krultang is voor het eigen risico van de koper.
7.6 Het kleuren of chemisch bewerken van de hairextensions met permanent, blondeermiddelen, haarverf, haarspoelingen,
zilvershampoo of andere kleurveranderende producten zijn op eigen risico
7.7 Foxy Star geeft geen garantie op verkeerde kleur of textuur keuze van de klant.
7.8 Foxy Star geeft geen garantie op een bevestigingssyteem dat niet als prettig wordt ervaren door de kant.
7.9 Foxy Star geeft geen garantie op verkeerd gebruik/verzorging van producten
7.10 Foxy Star is niet aansprakelijk voor de arbeid van derden.
7.11 Het korter knippen van de keratine bondings en I-tip is op eigen risico.
7.12 Het in stukken knippen van de haarband van een Hair Weft is op eigen risico.
7.13 Retour zending geeft geen garantie voor vergoeding.
7.14 De klant wordt geacht zijn/haar eigen verantwoording te nemen wanneer er een probleem ontstaat waar Foxy Star geen schuld aan heeft.
7.15 De klant wordt geacht een klacht in alle eerlijkheid te melden. Indien er sprake is van verdraaide feiten zal Foxy Star de klacht niet in behandeling nemen of onderzoek stop zetten.
7.16 Over verworpen klachten kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over wanneer alle betalingen door de koper aan Foxy Star zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VRIJWARING

9.1 De koper dient Foxy Star te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Foxy Star jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Foxy Star geleverde zaken.
9.2 In enkele wetenschappelijke publicaties lijkt te worden gesteld dat hairextensions wellicht schade zouden kunnen toebrengen aan het eigen haar en de hoofdhuid.
Deze beweringen zijn in andere publicaties echter weersproken, waarbij voorts duidelijk wordt gewezen dat, indien al sprake is van schade, deze ook het gevolg kan zijn van ondeskundig gebruik van de hairextensions.
a.Er is geen eenduidige wetenschappelijke berichtgeving beschikbaar over de mogelijke schade door hairextensions en/of ondeskundig gebruik van hairextensions.
b. In aanvulling op bovenstaande stelt Foxy Star evenwel uitdrukkelijk op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor iedere vorm van schade, waaronder fysiek of psychisch, die mogelijk voort vloeit uit het gebruik van hairextensions.
c. Het gebruik van hairextensions en/of de toebehoren hiervan, geleverd door Foxy Star, geschiedt geheel op eigen risico.
d. Foxy Star is niet verantwoordelijk voor de arbeid van derden, waaronder doch niet beperkt het verwerken van producten geleverd door Foxy Star.

ARTIKEL 10. BEVOEGDE RECHTER

10.1 Bij geschillen is de rechter van de plaats van onze vestiging, of ter onzer keus bevoegd.

ARTIKEL 12. COPYRIGHT

12.1 Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Foxy
Star mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »